O infra vykurovaní

Výhody infra vykurovania SMODERN®

Tepelná pohoda vášho domova so systémom SMODERN® ...

Lepšia tepelná pohoda

konvekcne vykurovanie a infrapanely

Väčšina ľudí dokáže vnímať pocit chladu v miestnosti napríklad u veľkých presklených okien či výkladov. Rovnaký pocit môžete mať tiež pri pobyte v miestnosti s vonkajšími múrmi v nedostatočnej hrúbke, kedy dochádza k ich prechladnutiu. Hoci teplota v miestnosti je nastavená optimálne, vy budete mať pocit chladu a je potrebné pridať niekoľko stupňov Celzia s negatívnym dopadom na vašu peňaženku.

konvekcne-a-podlahove-vykurovanie

Tiež konvenčné spôsoby vykurovania s cirkuláciou vzduchu bežne spôsobia rozdiel medzi podlahou a stropom cca 5-10°C.

Sálavé infrapanely  pri vhodnom umiestnení rovnomerne prehrievajú celý vykurovaný priestor. Rozdiely teplôt medzi podlahou a stropom dosahujú cca 1°C a teda na Vás nepôsobia chladné plochy stien či podláh. Je dosiahnutá lepšia tepelná pohoda pri nižšej teplote v miestnosti. Už nikdy studené nohy!

Infrapanely nie sú všeliek, tepelným stratám je potrebné v prvom rade zamedziť.


Sálavé vykurovanie

princip-salania-infrapanelov-smodern

Sálavé kúrenie predstavuje energeticky úsporné riešenie vášho kúrenia. Princíp vykurovania je obdobný, ako pri kachľovej peci. Veľkou výhodou infrapanelov je bezpochyby rovnomerné sálanie tepla do priestoru miestnosti. Umiestnenie panelov na steny bolo vyhodnotené ako ideálne riešenie. Dochádza tak k optimálnemu ohrievanie podlahy, stien a stropu. Od nich sa ďalej ohrieva všetok vzduch v miestnosti. Teplý vzduch zostáva v celom priestore a nehromadí sa pri strope ako u klasického vykurovania. Miestnosť je tak rovnomerne vyhrievaná v celej svojej ploche.

Každý určite ocení pozitívum v podobe suchého muriva, ktoré sa neustále vysúša. Rozdiel teplôt medzi podlahou a stropom je v cca do 1°C. Presná regulácia samostatná pre každú miestnosť, ešte zvyšuje váš tepelný komfort.

Úsporné riešenie - infrapanely

Použitie infrapanelov predstavuje úspornejšie a komfortnejšie riešenie vykurovania v porovnaní s bežným  podlahovým vykurovaním alebo konvekčnými radiátormi s bežnými zdrojmi tepla. Vstupné náklady sú vo všeobecnosti nižšie, ako u plynového kúrenia. Nie je nutné kupovať rozvody, prípojky a iné ďalšie príslušenstvo.

Vykurovacie panely predstavujú adekvátnu náhradu za klasické vykurovanie. Možno nimi efektívne vykurovať celé byty alebo domy. Rovnako tak je ich možné využiť len v určitej časti obytného priestoru na dokurovanie.

Údržba sálavého kúrenia

Údržba infrapanelov je veľmi jednoduchá a nevyžaduje žiadne zdĺhavé špeciálne postupy vďaka špeciálnemu vysoko odolnému povrchu KERA-FIT. Samotný infrapanel nie je vyrobený z častí, ktoré by sa mohli časom opotrebovať. Preto vám môžeme zaručiť bezproblémovú prevádzku počas dlhých rokov bez servisných zásahov a nutnosti opráv.

Spôsob sálavého kúrenia teda infra svetlo je veľmi priaznivé pre ľudský organizmus. Tento princíp sa využíva aj v kombinovaných saunách, kde sa využívajú jeho terapeutické účinky.

Vaše predstavy o útulnom teplom domove pretvoríme v skutočnosť.

sálavé vykurovanie infrapanelmi s modern

Čo je „infračervená energia“?

co-je-infravykurovanie-a-energia

Infračervená energia, resp. infračervené žiarenie je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou, ako viditeľné svetlo a kratšou ako mikrovlnné žiarenie. Tento frekvenčný rozsah spadá bezprostredne hneď pod viditeľné červené svetlo s najdlhšou vlnovou dĺžkou. Šíri sa rýchlosťou svetla - necelých 300.000 km/sec.

Zaujímavosť

V roku 1800 William Herschel skúmal slnečné žiarenie pomocou rôznych filtrov. Nakoniec pristúpil k rozkladu slnečného svetla pomocou hranolu a zisťoval teplomerom teplotu v jednotlivých farebných zložkách spektra. Za červenou zložkou dokonca teplomer zaznamenal ešte vyššiu teplotu, ako v ktorejkoľvek inej časti. Túto neviditeľnú časť nazval infračerveným žiarením.

Infračervené žiarenie zaberá v spektre 3 dekády a má vlnovú dĺžku v rozmedzí 760 nm a 1 mm, resp. energiu fotónov medzi 0,0012 a 1,63 eV (elektronvolt). Nazýva sa tiež tepelné žiarenie. Vďaka tejto vlnovej dĺžke, vzniká teplo okamžite, je citeľné hneď po zapnutí tepelného prístroja a ohrieva všetky pevné telesá.

Tepelné žiarenie možno napríklad zo slnka cítiť aj v priebehu chladných zimných dní, preto napr. na horách sa pri slnečnom žiarení dostavuje pocit tepla i pri mínusových teplotách.

Infračervené vlny vyžarujú teplo, a preto sa tento princíp využíva pri sálavom vykurovaní. 


Trochu teórie z fyziky

princp-infravykurovania-s-modern

Elektromagnetické žiarenie predstavuje prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia. Jeho zdrojom je zrýchlený pohyb častíc s elektrickým nábojom (napr. pri tepelnom pohybe elektrónov v rozžeravenom kove) alebo zmena energetického stavu atómu (napr. pri výboji v plyne). Elektromagnetické žiarenie má veľký rozsah vlnových dĺžok a zahŕňa elektromagnetické spektrum: gama žiarenie, röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie, viditeľné žiarenie, infračervené žiarenie, mikrovlnné žiarenie a rádiové žiarenie.

Vlnová dĺžka je vzdialenosť medzi opakujúcimi sa periódami vlnenia. Označuje sa malým gréckym písmenom lambda (λ).
Vlnová dĺžka závisí od frekvencie vlnenia a rýchlosti šírenia vlny:
 λ = v/f   kde

λ = vlnová dĺžka v m
v = rýchlosť šírenia vlny v m/s
f = frekvencia vlnenia v Hz.

Pre elektromagnetické vlnenie vo vákuu sa dá vyjadriť tento vzťah zjednodušene (približne):
vlnová dĺžka λ [m] = 300 / frekvencia [MHz].


Široká možnosť použitia

elektricke kurenie - vykurovanie infrapanelmi S MODERN

V dnešnej dobe, kedy financie vynaložené za energiu stále stúpajú, sa snažíme rozšíriť trh vykurovacích systémov o nízko nákladové vykurovanie - tzv. infrakúrenie. Vykurovanie rodinných domov, bytov, chát, kancelárskych či priemyselných priestorov,  pomocou infrapanelov je veľmi príjemné vďaka svojej prirodzenosti. Infrakúrenie funguje na báze sálavého tepla, ktoré vzniká na povrchu infrapanelov. Infrapanely sa pomocou elektrickej energie zahrejú na cca 95ºC a potom do svojho okolia sálajú teplo, ktoré sa akumuluje v podlahe, strope a stenách. Infravykurovanie pracuje na rovnakom princípe ako kachľové pece, ktoré sú v súčasnej dobe na vzostupe práve vďaka výhodám sálavého spôsobu vykurovania.

Infrapanely pre vykurovanie rodinných domov, bytov, chát, kancelárskych či priemyselných priestorov.

Voľba vykurovania rodinných domov, bytov, chát, kancelárskych či priemyselných priestorov pomocou infrapanelov má hneď niekoľko výhod:

 • výrazné zníženie prevádzkových nákladov vynaložených na vykurovanie vďaka princípu sálavého vykurovania
 • infrakúrenie vám zaručuje rovnomernejšie vykúrenie miestnosti než za použitia klasického kúrenia
 • infrapanely si môžete kúpiť v rôznych veľkostiach, dizajnoch a typoch
 • rovnomerné sálanie tepla a s tým spojená malá cirkulácia prachu a vysúšanie muriva, vďaka týmto vlastnostiam je infrakúrenie pomocou infrapanelov vhodné pre astmatikov a alergikov
 • tichá prevádzka a minimálne úniky tepla
 • dlhodobá životnosť
 • minimálne nároky na údržbu
 • variabilita použitia - infrapanely je možné inštalovať v podstate kdekoľvek - ich využitie je možné v rodinných domoch, bytoch, dielniach, kanceláriách, skladoch, predajniach, rôznych halách, atď.
 • vykurovanie pomocou infrakúrenia neznižuje relatívna vlhkosť vzduchu, preto je dýchanie v miestnosti príjemnejšie
 • pretože infrapanely zahrievajú steny miestnosti, zapríčiňujú tým, že múry sú suché a nepodliehajú tvorbe plesní
 • ľahká regulácia

Sálavé teplo, ktoré produkujú infrapanely SMODERN®, majú rovnaký blahodarný vplyv na organizmus, ako ponúkajú slnečné lúče. Vďaka infračerveným lúčom, ktorých účinok je preukázaný v lekárstve, vám infrakúrenie tiež ponúka príjemný a prirodzený pocit tepla v miestnosti.


Príjemná a zdravá životná klíma

príjemná a zdravá životná klíma - infrapanely smodern

Pomocou kombinácie teplejších múrov, nižšej teploty vzduchu, minimálnej prašnosti a rovnomernej vlhkosti vzduchu dosahujeme vytvorenie príjemnejšieho a zdravšieho životného prostredia.


Suché a zdravé murivo

suche a zdrave murivo - infrapnely smodern

Vďaka obdobnému princípu vykurovania, ako u kachľových pecí, teda "sálavého spôsobu vykurovania" dochádza k ohrevu vnútorných stien a priečok na nepatrne vyššiu teplotu než je teplota vzduchu. Vzduch sa od takto ohriatych stien ohrieva až sekundárne.

Princíp je opačný tomu, keď z chladničky vyberieme pohár vody do prostredia s teplejším vzduchom a na pohári sa vytvorí vodný kondenzát. Podobne je tomu aj u klasického vykurovania, kedy ohrievame vzduch a murivo je chladnejšie. Tiež dochádza k zrážaniu vzdušnej vlhkosti na povrchu chladnejšieho muriva, ktoré vlhne a zhoršujú sa jeho tepelno-izolačné vlastnosti.

Pri sálavom spôsobe vykurovania sú teploty vzduchu a stien opačné a teda vlhkosť teplejšieho muriva je odovzdávaná chladnejšiemu vzduchu = murivo sa vysúša a zlepšujú sa jeho tepelno-izolačné vlastnosti.


Nízke obstarávacie náklady a nároky na priestor

uspora nakladov infrapanely smodern

Celý vykurovací systém s infrapanelmi SMODERN® obsahuje iba vykurovacie telesá, termostaty a prívody elektrickej energie. Žiadne ďalšie materiálové náklady nie sú potrebné.

Nestavajú sa komíny, technické miestnosti, rozvody vody v stenách či podlahách, nekopú sa prípojky plynu, neplatia sa revízie a opravy zariadení, nevymieňajú sa opotrebované obehové čerpadlá a ventily, kúrenie je možné odmontovať a použiť v inom priestore a v neposlednom rade možno ušetriť na dekorácií.

Infrapanely možno dodať s ľubovoľným motívom či RAL farbou a kúrenie v interiéri "schovať" podľa vašich predstáv. Kúrenie sa potom stane neoddeliteľnou súčasťou vašich domovov.


Získanie vykurovacej sadzby DD5

tarifa dd5

Infrakúrenie SMODERN® spĺňa podmienky pre získanie priamo výhrevnej sadzby SSE tarifa DD5, SPP tarifa D3. Oproti bežným tarifám je cena za NT cca polovičná a za túto cenu 20 hodín denne beží celý vykurovací systém a celá domácnosť.

Sporíme teda nielen na vykurovaní, ale aj na prevádzke domácnosti. Za rok možno takto u domácich spotrebičov ušetriť 30 až 40% nákladov na ich prevádzku.


Dizajn

elektrické infravykurovanie S MODERN produkty

Každý z nás má svoj vlastný vkus a štýl, ku ktorému zvyčajne fádne bežné vykurovacie teleso nepatrí. Bežné vykurovacie telesá nie sú veľmi dekoratívne a nezriedka zaberajú priestor nábytku.

Práve tu sme sa našli a ponúkame vám možnosť riešiť kúrenie v súlade s vašim individuálnym vkusom. Široká ponuka prevedenia infrapanelov umožňuje prispôsobiť sa každému typu interiéru a uspokojiť tak aj najnáročnejších klientov.

Vyberať môžete od základných bielych prevedení s možnosťou výberu aj vlastného motívu cez farebnú škálu odtieňov RAL. Základné tvary možno vyberať od plochých a obdĺžnikových. Jednoducho podľa vašich predstáv.


Vysoká bezpečnosť prevádzky a životnosť

vysoka bezpečnosť prevádzky a životnosť infrapanelov smodern

Bezpečnosť prevádzky je daná tiež technickým krytím tz. IP. Infrapanely spĺňajú krytie IP 54 (odolnosť voči nečistotám úplne a voči striekajúcej vode zo všetkých smerov) pri montáži na priamo do krabičky o rovnakých technických parametroch.

Infrapanely SMODERN® spĺňajú prísne podmienky pre udelenie certifikátov TUV, CE.  

Pri zapojení do zásuvky cez štandardne dodávaný kábel je krytie len IP20. Regulácia infrapanelu je riešená externým termostatom zopínajúcim prívod elektrickej energie. S ohľadom na vysokú životnosť panelu nie je termostat jeho súčasťou.

Infrapanel neobsahuje žiadne mechanické súčasti znižujúce jeho prevádzkovú spoľahlivosť. Preto životnosť je viac ako 20 rokov bez údržby a servisu.

Záruka infrapanelov SMODERN® je 10 rokov. 

záruka 10 rokov smodern

Jednoduchá obsluha

s-modern-konfortne-ovladanie-teploty-cez-aplikaciu

Infrakúrenie SMODERN® môže byť obsluhované priestorovými termostatmi ľubovoľného typu so zodpovedajúcou prúdovou zaťažiteľnosťou.

Je možné použiť od bežných mechanických cez digitálne až po centrálne počítačom alebo telefónom riadenej jednotky s GSM modulmi alebo wifi pripojenie cez aplikáciu.


Umiestnenie infrapanelov SMODERN®

Podobne ako pri konvekčnom vykurovaní, kde sú presne určené pozície radiátorov v miestnosti, aj pri sálavom vykurovaní existuje niekoľko rád a odporúčaní na umiestnenie infrapanelov, aby sme dosiahli ich maximálnu účinnosť.

Infrapanely je najvhodnejšie umiestniť:

 

 • 1
  Optimalizujte vykurovanie svojej miestnosti umiestnením vykurovacieho zariadenia na kratšiu stenu. Týmto spôsobom rozšírite jeho pôsobenie na dlhšiu časť miestnosti, čím efektívne prehrejete väčšiu plochu stien, podláh a stropov. Vďaka tejto stratégii si užijete maximálny komfort a účinnosť vykurovania vo vašej domácnosti!
 • 2
  Oproti vonkajšej stene, ktorá je najviac vystavená ochladzovaniu, naša stena sa efektívne vysušuje. Tým sa znižuje tepelná strata a zlepšuje tepelný komfort vo vašom domove.
 • 3
  Nie je vhodné inštalovať na krátku vzdialenosť proti veľkoplošným preskleným plochám.
 • 4
  Pri umiestnení na stene sa vytvára minimálne konvekčné prúdenie vzduchu na prednej aj zadnej strane infrapanelu, čo je dôležité pre udržanie rovnomerne rozložených teplôt vo vašej miestnosti. Vďaka tomu sa teplý vzduch nehromadí len pri strope a stena, na ktorej je panel umiestnený, zostáva chladnejšia. Infrapanely, ktoré nemajú konvekčné prúdenie, môžu zvyšovať energetickú náročnosť prevádzky. Preto sú infrapanely SMODERN® navrhnuté práve s konvekčnou vzduchovou medzerou za panelom, aby ste mohli užívať útulnú a efektívnu vykurovaciu technológiu.
 • 5
  Pred infrapanelom nesmie byť žiadna prekážka, musí byť zabezpečené voľné sálanie do priestoru.
 • 6
  Výškové umiestnenie by malo byť okolo stredu miestnosti. Limitný je kraj telesa cca 50 cm od podlahy a cca 50 cm od stropu.

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť skôr, než investujete do infrapanelov

V e-knihe nájdete odpovede na zásadné otázky, ktoré si väčšina ľudí kladie pred kúpou infrapanelov.

e-book zadarmo 10 vecí, ktoré by ste mali vedieť skôr, než investujete do infrapanelov S MODERN

Stiahnite si Zadarmo knihu v PDF:

Zadajte meno a email a zašleme Vám eBook ZDARMA

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

POROVNANIE SYSTÉMOV VYKUROVANIA

Pripravili sme pre Vás e-knihu porovnanie systémov vykurovania, aby ste mali predstavu o prvotnej investícii mesačných prevádzkových nákladoch, potrebnej obsluhy, rýchlosti samotnej realizácie a tiež poukázaním na ich výhody a nevýhody o ktorých sa v praxi veľmi nehovorí.

ebook porovnanie systemov vykurovanie